hh

Lưới thép hàn

  • WELDED WIRE MESH

    LƯỚI THÉP HÀN

    Lưới thép hàn có thể được chia thành hai loại, lưới thép hàn cuộn và lưới thép hàn tấm.

    Trong các loại hoàn thiện khác nhau, nó cũng có thể được chia thành ba loại, lưới thép hàn mạ kẽm điện, lưới thép hàn mạ kẽm nhúng nóng và lưới thép hàn phủ PVC.

    Bên cạnh đó, chống lại các phương pháp xử lý khác nhau, có mạ kẽm điện trước khi hàn, mạ kẽm nhúng nóng trước khi hàn, mạ kẽm nhúng nóng sau khi hàn và phủ PVC sau khi hàn.