hh

Hàng rào trường

  • FIELD FENCE

    HÀNG RÀO LĨNH VỰC

    Field Fence là nơi lý tưởng để chứa các vật nuôi trong trang trại và có các lỗ lưới nhỏ hơn gần mặt đất để ngăn ngừa chấn thương móng do động vật bước qua hàng rào. Hàng rào hiện trường được sản xuất bằng thép mạ kẽm, dệt chứ không hàn, với các đường gờ giãn nở giúp hàng rào kéo dài và phù hợp với địa hình.